Daniel Herman
Úvod
Aktuality
Předvolební podpora
Přednášky
Životopis
Rozhlas
Televize
Tisk
Knihy
Galerie
Odkazy
Kontakt

Touha po svobodě od starověku po dnešek

Poslechněte si pořad na Českém rozhlase

Minulý týden jsem se štábem České televize cestoval po Izraeli. Natáčeli jsme tam další z řady televizních dokumentů zaměřených na jednotlivé etapy dějin Svaté země. Centrálním tématem tohoto dokumentu je touha po svobodě. Začínali jsme proto na místech spojených s odchodem Židů z Egypta, což je základní vzpomínkou izraelských dějin. Je v ní velmi výrazně obsažená touha po svobodě. Ta však není naplněna pouhým osídlením Zaslíbené země v časech Jozua a biblických Soudců. Svoboda byla ohrožena mnohokrát, počínaje již od prvních etap izraelské historie.

Na základě biblických textů jsme připomněli napadení přicházejícího Izraele Kenaanci a natáčeli jsme na místech, na nichž se dochovaly památky na kenaanskou populaci. Ta zde zůstala i po osídlení Zaslíbené země Izraelci, aby pak znamenala trvalé ohrožení svobody i v pozdějších dobách. Další část jsme věnovali Pelištejcům, jako výraznému prvku ohrožení svobody starověkého Izraele. I když přicházející Židé pelištejské území obešli, přesto docházelo k opakovaným pelištejským útokům.

Věnovali jsme se však i ohrožení svobody vnitřními rozpory. Obrazem této situace je napětí mezi králem Saulem a Davidem. Současně tato část dokumentu zdůrazňuje, že svoboda v biblickém pojetí nemusí vždycky znamenat jen porážku nepřátel, nevyžaduje pokoření druhého, nestojí na síle zbraní. Jejím základem byla neotřesitelná důvěra v Boha a respektování jeho řádů. Tady už přecházíme k duchovnímu rozměru svobody i touhy po ní. Touha po svobodě byla totiž v celém průběhu židovských dějin současně touhou po Hospodinu. Zápas o svobodu znamenal zápas o věrnost Bohu Izraele.

Přeneseme až do doby římské okupace kolem přelomu letopočtu. Zde je důležitou postavou Josefus Flavius, který hledal svobodu v loajalitě vůči Římu, ale nikdy se nezřekl svého židovství. Bude připomenut Bar Kochba jako muž, který volí cestu ozbrojeného odporu a v třicátých letech 2. století po Kristu za svobodu tvrdě bojuje.

Nelze pominout ani evropské křižáky a jejich středověkou snahu osvobodit Svatou zemi z rukou muslimů, která přinesla tolik utrpení, bolesti a nesvobody. V závěru dokumentu pak připomínáme nedávnou minulost i současnost moderního státu Izrael, dokládající, že touha po svobodě nehyne se ztrátou svobody samé a že naděje na svobodu, spolu s věrností vlastním kořenům, mají i dnes úžasnou sílu.

Uvědomil jsem si při této příležitosti, jak aktuálním tématem touha po svobodě je. A to v celém průběhu lidských dějin. Za dva dny bude 15. března. Tedy datum, které nám velmi důrazně připomíná ztrátu svobody v roce 1939, kdy hitlerovská vojska vstoupila na území zbytku Čech a Moravy. Okolnosti II. světové války, let, které jí předcházely i následovaly, jsou silným mementem z našich vlastních nedávných dějin. Události II. světové války jsou natolik výrazné, že dodnes slouží jako odstrašující příklad potlačování základních lidských a civilizačních hodnot. Díky globálním válečným dobrodružstvím, která rozpoutal, předstihl dokonce nacismus v této oblasti svého staršího souputníka - komunismus - který se jinak vepsal do historické paměti 20. století podobně temným písmem.

Právě na dějinách Izraele však je vidět, že existuje i jakási dějinná alchymie, která je schopna přetavit negativní události ve stavební materiál něčeho nového – pozitivního. Člověk potřebuje udělat zkušenost, potřebuje si sáhnout, jak to známe z novozákonního příběhu nevěřícího Tomáše. Alespoň pro mě osobně, ale věřím, že nejen pro mě, je zkušenost početně malého židovského národa, který již po tisíciletí odolává nepřátelství a protivenstvím ze strany mnohem mohutnějších protivníků, důkazem, že biblický příběh o drobném Davidovi a mohutném Goliášovi není jen pohádkou z dávnověku. Je to příběh, který se v historii vícekrát zopakoval a ukazuje, že síla ducha a nosných idejí je mocnější než síla zbraní. A právě toto poselství chceme ukázat i v televizním dokumentu, který jsme v minulých dnech ve Svaté zemi natáčeli.

 

Pro ČRo 6 Daniel Herman 11. 3. 2010